Ara les cares de PobleNou

29/12/2009 Manel Sanz General

Les imatges rebudes formen part del fons documental de l’Arxiu Històric del Poblenou. Periòdicament es fan entregues al citat Arxiu.