Armentera

Una col.leció de imatges del color de la nit a L'Armentera (Alt Empordà)

És en aquesta poesia, on retorn i reprenc la mirada en l’obra ARMENTERA, i descobreixo un meravellós quadern de viatges, en el subconscient d’aquest ull de càmera, que de forma poc convencional, ens va mostrant paisatges sublims i esteles lluminoses en forma de símbols purs. (Teresa Roldán)