Josep Bertran i Manel Sanz

Barcelona Visions

Tríptic del Mar Adriàtic